Sản phẩm trang trí

chơi cá độ bóng đá online-chơi cá độ có giàu không

 

Tên SP:Ngói màn loại A1
Mã SP:NMA1
Kích thước:KT(190x150x12)
Giá:0 VNĐ
chơi cá độ bóng đá online-chơi cá độ có giàu không

Ngói màn loại A1

Giá : Liên hệ

 

Tên SP:Ngói màn loại A1
Mã SP:NMA1
Kích thước:KT(190x150x12)
Giá:0 VNĐ
chơi cá độ bóng đá online-chơi cá độ có giàu không

 

Tên SP:Ngói Hài đơn A1
Mã SP:HÐ1
Kích thước:KT(150x150x11)
Giá:1419 VNĐ
chơi cá độ bóng đá online-chơi cá độ có giàu không

Ngói Hài đơn A1

Giá : Liên hệ

 

Tên SP:Ngói Hài đơn A1
Mã SP:HÐ1
Kích thước:KT(150x150x11)
Giá:1419 VNĐ
chơi cá độ bóng đá online-chơi cá độ có giàu không

Mã: M 24
Mô tả ngắn:

Kích thước (mm): 200x100x9

Trọng lượng (kg/v): 0,45

Thời gian xuyên nước (phút): ≥ 120

Độ hút nước (%): ≤ 8

Số lượng sử dụng (v/m): 5

chơi cá độ bóng đá online-chơi cá độ có giàu không

Ngói nóc nhỏ

Giá : Liên hệ

Mã: M 24
Mô tả ngắn:

Kích thước (mm): 200x100x9

Trọng lượng (kg/v): 0,45

Thời gian xuyên nước (phút): ≥ 120

Độ hút nước (%): ≤ 8

Số lượng sử dụng (v/m): 5

chơi cá độ bóng đá online-chơi cá độ có giàu không

Mã: M 07
Mô tả ngắn:

Kích thước (mm): 260x260x12

Trọng lượng (kg/v): 1,1

Thời gian xuyên nước (phút): ≥ 120

Độ hút nước (%): ≤ 8

Số lượng sử dụng (v/m2): 65

chơi cá độ bóng đá online-chơi cá độ có giàu không

Ngói vảy cá 260

Giá : Liên hệ

Mã: M 07
Mô tả ngắn:

Kích thước (mm): 260x260x12

Trọng lượng (kg/v): 1,1

Thời gian xuyên nước (phút): ≥ 120

Độ hút nước (%): ≤ 8

Số lượng sử dụng (v/m2): 65

chơi cá độ bóng đá online-chơi cá độ có giàu không

Mã: M 06
Mô tả ngắn:

Kích thước (mm): 250x150x12

Trọng lượng (kg/v): 1,0

Thời gian xuyên nước (phút): ≥ 120

Độ hút nước (%): ≤ 8

Số lượng sử dụng (v/m2): 65

chơi cá độ bóng đá online-chơi cá độ có giàu không

Ngói con sò

Giá : Liên hệ

Mã: M 06
Mô tả ngắn:

Kích thước (mm): 250x150x12

Trọng lượng (kg/v): 1,0

Thời gian xuyên nước (phút): ≥ 120

Độ hút nước (%): ≤ 8

Số lượng sử dụng (v/m2): 65

chơi cá độ bóng đá online-chơi cá độ có giàu không

Mã: M 6
Mô tả ngắn:

Kích thước (mm): 280x220x13

Trọng lượng (kg/v): 1,5

Thời gian xuyên nước (phút): ≥ 120

Độ hút nước (%): ≤ 8

Số lượng sử dụng (v/m2): 30

chơi cá độ bóng đá online-chơi cá độ có giàu không

Ngói chữ S không diềm

Giá : Liên hệ

Mã: M 6
Mô tả ngắn:

Kích thước (mm): 280x220x13

Trọng lượng (kg/v): 1,5

Thời gian xuyên nước (phút): ≥ 120

Độ hút nước (%): ≤ 8

Số lượng sử dụng (v/m2): 30

chơi cá độ bóng đá online-chơi cá độ có giàu không

Mã: M 38
Mô tả ngắn:

Kích thước (mm): 280x220x13

Trọng lượng (kg/v): 1,8

Thời gian xuyên nước (phút): ≥ 120

Độ hút nước (%): ≤ 8

Số lượng sử dụng (v/m): 4

chơi cá độ bóng đá online-chơi cá độ có giàu không

Ngói chữ S có diềm

Giá : Liên hệ

Mã: M 38
Mô tả ngắn:

Kích thước (mm): 280x220x13

Trọng lượng (kg/v): 1,8

Thời gian xuyên nước (phút): ≥ 120

Độ hút nước (%): ≤ 8

Số lượng sử dụng (v/m): 4

chơi cá độ bóng đá online-chơi cá độ có giàu không

 

Tên SP:Ngói nóc tiểu 5 V/m A1
Mã SP:NNTA1
Kích thước:KT(1x1x1)
Giá:2530 VNĐ
chơi cá độ bóng đá online-chơi cá độ có giàu không

Ngói nóc tiểu 5 V/m A1

Giá : Liên hệ

 

Tên SP:Ngói nóc tiểu 5 V/m A1
Mã SP:NNTA1
Kích thước:KT(1x1x1)
Giá:2530 VNĐ
chơi cá độ bóng đá online-chơi cá độ có giàu không
Tên SP:Ngói mũ sò A2
Mã SP:NMSA2
Kích thước:KT(1x1x1)
Giá:1760 VNĐ
chơi cá độ bóng đá online-chơi cá độ có giàu không

Ngói mũ sò A2

Giá : Liên hệ

Tên SP:Ngói mũ sò A2
Mã SP:NMSA2
Kích thước:KT(1x1x1)
Giá:1760 VNĐ
chơi cá độ bóng đá online-chơi cá độ có giàu không
Tên SP:Ngói Hài đơn A2
Mã SP:HÐ2
Kích thước:KT(150x150x11)
Giá:1309 VNĐ
chơi cá độ bóng đá online-chơi cá độ có giàu không

Ngói Hài đơn A2

Giá : Liên hệ

Tên SP:Ngói Hài đơn A2
Mã SP:HÐ2
Kích thước:KT(150x150x11)
Giá:1309 VNĐ
chơi cá độ bóng đá online-chơi cá độ có giàu không
Tên SP:Ngói bia A2
Mã SP:NBA2
Kích thước:KT(150x150x11)
Giá:1309 VNĐ
chơi cá độ bóng đá online-chơi cá độ có giàu không

Ngói bia A2

Giá : Liên hệ

Tên SP:Ngói bia A2
Mã SP:NBA2
Kích thước:KT(150x150x11)
Giá:1309 VNĐ
chơi cá độ bóng đá online-chơi cá độ có giàu không
chơi cá độ bóng đá online-chơi cá độ có giàu không